Regulamin rezerwacji i pobytu

Mamy nadzieję, że Wasz pobyt w naszym domu spełni wasze wszystkie oczekiwania oraz będzie przyjemnością zarówno dla Was, jak i dla nas.

I. Rezerwacje

 1. Dom można zarezerwować wysyłając zapytanie poprzez formularz rezerwacji, formularz kontaktowy, pisząc maila, lub kontaktując się z nami przez media społecznościowe. Odpowiemy Najemcy z przygotowaną ofertą rezerwacji najszybciej jak tylko będziemy mogli. Po przedstawieniu oferty będziecie mieli 3 dni na przelanie zadatku. Po przekroczeniu tego terminu rezerwacja przepada.
 2. Rezerwacja jest wiążąca dla obu stron tylko po przelaniu zadatku na poczet obsługi rezerwacji. Od tego czasu zmiana terminu rezerwacji lub jej anulowanie może nie być możliwe. Postaramy się zaproponować alternatywne terminy, ale gdy żaden z nich nie będzie Wam pasował – zastrzegamy sobie prawo do braku zwrotu zadatku. Więcej o tym niżej.
 3. Reszta ustalonej kwoty za rezerwację musi zostać zaksięgowana na naszym koncie najpóźniej dzień przed przyjazdem, do godziny 17. Istnieje możliwość rozliczenia się gotówką na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 4. Wystawiamy faktury VAT – prosimy o podanie danych do faktury przy składaniu rezerwacji.
 5. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Najemcę.
 6. Rezygnację z wynajmu należy zgłosić minimum 30 dni przed terminem pobytu – dzięki temu wpłacone środki zostaną zwrócone na ten sam numer konta, z którego zostały wysłane.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż wyszczególniony powyżej – zaliczka przepada na rzecz Wynajmującego. Wyjątkiem jest przypadek, w którym Wynajmujący wynajmie dom w terminie pierwotnej rezerwacji – w takim przypadku zaliczka jest zwracana.
 8. Liczba gości jest ustalana przed przelaniem zaliczki. W obiekcie nie może przebywać więcej osób, niż zostało to ustalone, pod rygorem zerwania umowy wynajmu i przepadnięciem wpłaconej kwoty.
 9. Wynajmujący pobiera kaucję w wysokości 1000zł za cały pobyt. Kaucja jest płatna w gotówce podczas zameldowania i zwracana podczas wymeldowania.
 10. Kaucja może przepaść w przypadku uszkodzenia domu, jego wyposażenia, lub znacznego zanieczyszczenia obiektu.
 11. Najemca i pozostali goście są zobowiązani do zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa i kultury. Najemca osobiście odpowiada finansowo za szkody powstałe w domu i ogrodzie podczas pobytu. Równocześnie Najemca wyraża zgodę na niezwłoczne pokrycie kosztów naprawy wyrządzonych szkód. Uszkodzone wyposażenie zostanie przekazane Najemcy po pokryciu szkód i zakupie nowego sprzętu.
 12. Doba hotelowa zaczyna się o 15:00 i kończy o 12:00. Zameldowanie po godzinie 21:00 jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
 13. Na terenie posesji znajduje się osobny obiekt mieszkalny, z którego może korzystać obsługa obiektu. Obsługa zajmuje się kotłownią, odśnieżaniem i ewentualną realizacją usług dodatkowych.
 14. Na terenie obiektu nie mogą przebywać żadne zwierzęta Najemcy. Wyjątkiem może być pies-przewodnik.

II. Pobyt

 1. Tuż po przyjeździe Najemca dokonuje odbioru domu – prosimy o sprawdzenie całego wyposażenia i stanu obiektu. W razie zauważenia jakichkolwiek problemów, uszkodzeń albo zniszczeń konieczne jest dopisanie ich w uwagach do obu egzemplarzy umowy.
 2. Przed wymeldowaniem Najemca oraz Wynajmujący (lub jego reprezentant) dokonują odbioru domu – upewniają się, że stan domu i wyposażenia nie uległ pogorszeniu. W razie zauważenia problemów obie strony spisują oświadczenie i przystępują do naprawy szkód.
 3. Najemca jest zobowiązany do pozostawienia domu i jego otoczenia w stanie czystości porównywalnym do takiego, w jakim go zastał. W innym wypadku z kaucji zostanie potrącony koszt sprzątania.
 4. Do domu zabrania się wnoszenia materiałów łatwopalnych i wybuchowych. W domu nie można również używać urządzeń grzewczych nie będących na wyposażeniu domu.
 5. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 6. Prosimy o wyłączanie urządzeń elektrycznych kiedy opuszczacie dom.
 7. Prosimy o nie otwieranie okien i drzwi w okresie grzewczym na dłużej niż kwadrans.
 8. Podczas palenia w kominku lub pracy okapu kuchennego okno w kuchni powinno być uchylone lub rozszczelnione.
 9. Prosimy o nie wchodzenie w butach do domu (oczywiście poza przedsionkiem).
 10. Teren wokół domu jest monitorowany. Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.
 11. W razie rażącego naruszenia postanowień regulaminu Wynajmujący jest uprawniony do skrócenia okresu pobytu, włącznie z nakazaniem niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 12. Najemca zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją obsługi sauny przed jej użyciem. Do sauny pod żadnym pozorem nie można wnosić nic oprócz białych ręczników. Żadna część ciała nie może dotykać sauny. Nie należy zmieniać ustawień sauny. W razie złamania regulaminu Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy szkód i czyszczenia.
 13. Z sauny mogą korzystać tylko osoby w pełni zdrowe i trzeźwe. Przed użyciem sauny należy każdorazowo się dokładnie umyć.
 14. Dzieci nie powinny zostawać na terenie obiektu bez opieki osoby dorosłej, szczególnie w ogrodzie.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane brakiem mediów, szczególnie podczas ciężkich warunków pogodowych.
 16. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie domu i ogrodu.
 17. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. W przypadku uporczywego nieprzestrzegania ciszy nocnej i wezwania policji przez sąsiadów – zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy Najemcy, wpłacone środki przepadają.

III. Reklamacje

 1. Najemca ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje ustnie obsługa obiektu, można je również przesłać na adres e-mail podany na umowie.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po powstaniu jej przyczyn.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory między Wynajmującym a Najemcą będą załatwiane polubownie. W innym przypadku spór rozstrzyga właściwy Sąd Powszechny.